• 0904733644
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 17:30

Chuyên mục: Tuyển dụng

Science Matters for Research Reports for Dummies

Science Matters for Research Reports ExplainedHeadings play several vital roles. Science journalism differs.AThe path to acceptance starts with the journal editors. Then share your opinion on the sort of data that could cause the ideal solution. Here is a...

Read More

Đại Xuân tuyển dụng hoạ sĩ thiết kế sự kiện

Công ty sự kiện Đại Xuân tuyển dụng hoạ sĩ thiết kế sự kiện với các thông tin như sau: ...

Read More

Đại Xuân Media tuyển dụng: 03 nhân viên tổ chức sự kiện (đang tuyển)

Công ty Đại Xuân cần tuyển: 03 Nhân viên tổ chức sự kiện 1/ Mô tả công việc: - Quản lý, duy trì quan hệ với khách hàng của công ty; - Xây dựng kịch bản, báo giá và các tài liệu cần thiết gửi cho khách hàng; - Đàm phán, tiến hành ký hợp đồng; - Lên ch...

Read More