Tuyển dụng
  • 0904733644
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 17:30

Category: Tuyển dụng

Đại Xuân tuyển dụng hoạ sĩ thiết kế sự kiện

Công ty sự kiện Đại Xuân tuyển dụng hoạ sĩ thiết kế sự kiện với các thông tin như sau: ...

Read More

Đại Xuân Media tuyển dụng: 03 nhân viên tổ chức sự kiện (đang tuyển)

Công ty Đại Xuân cần tuyển: 03 Nhân viên tổ chức sự kiện 1/ Mô tả công việc: - Quản lý, duy trì quan hệ với khách hàng của công ty; - Xây dựng kịch bản, báo giá và các tài liệu cần thiết gửi cho khách hàng; - Đàm phán, tiến hành ký hợp đồng; - Lên ch...

Read More