thủ tục tổ chức sự kiện
  • 0904733644
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 17:30

Tag: thủ tục tổ chức sự kiện

7 quy trình để tổ chức một sự kiện

7 quy trình để tổ chức một sự kiện

Quản lý 1 sự kiện bao gồm quá trình hoạch định và kiểm soát về chi phí (cost), công việc (content) và rủi ro (risk) đi kèm với những ràng buộc về luật pháp (legal), văn hóa đạo đức (ethical) và những thay đổi không thể lường trước được ở bên trong cũng nh...

Read More