• 0904733644
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 17:30

Tag: nhân viên tổ chức sự kiện

Đại Xuân Media tuyển dụng: 03 nhân viên tổ chức sự kiện (đang tuyển)

Công ty Đại Xuân cần tuyển: 03 Nhân viên tổ chức sự kiện 1/ Mô tả công việc: - Quản lý, duy trì quan hệ với khách hàng của công ty; - Xây dựng kịch bản, báo giá và các tài liệu cần thiết gửi cho khách hàng; - Đàm phán, tiến hành ký hợp đồng; - Lên ch...

Read More