• 0904733644
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 17:30

Thẻ: nghề tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện – nghề của những ý tưởng

Tổ chức sự kiện – nghề của những ý tưởng

Nhanh nhạy, năng động, sáng tạo, có đầu óc tổ chức, biết cách xoay xở tình thế và ứng phó trong mọi tình huống…, đó là những phẩm chất của những người làm công việc tổ chức sự kiện (event). Nghề này – đang thu hút khá nhiều bạn trẻ – hiểu một cách nôm na...

Read More