• 0904733644
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 17:30

Day: October 23, 2017

Làm sao tổ chức Tiệc cuối năm hay Year and Party ấn tượng?

Đại Xuân Media – Tiệc cuối năm hay Year End Party dành cho doanh nghiệp đang nóng lên từng ngày và nhất là cuối năm đến, nhu cầu tăng cao và bận rộn. Đây không chỉ là event hay sự kiện đơn thuần mà còn là buổi lễ tổng kết những gì doanh nghiệp đã gặt hái ...

Read More