30/10/2017
  • 0909 555 081
  • contact@daixuan.vn
  • T2 - T7: 08:00 - 18:00

Day: October 30, 2017

Cách tổ chức tất niên, tiệc cuối năm cho công ty

Rất nhiều câu hỏi về “Cách tổ chức tất niên, tiệc cuối năm cho công ty” được đặt ra dành cho Đại Xuân Media, hầu hết những câu hỏi được đưa ra bởi những bạn đang đảm nhận vai trò marketing của các doanh nghiệp. Vậy để tổ chức một buổi tiệc tất niên...

Read More